brf_orehus
SNÖRÖJNING

Vi utför snöröjning och halkbekämpning av industrifastigheter/parkeringar
och vägar i Malmö. Företaget använder sig av marknadens ledande redskap
för ändamålet. Vi har en stående jour under vinterhalvåret för att nå ett tryggt
och säkert resultat.